lms street

Co je systém LMS STREET?

Řídící a monitorovací systém LMS STREET je určen pro monitorování, řízení a regulování soustav veřejného osvětlení s LED svítidly od malých obcí po velké městské aglomerace. Díky LMS STREET můžete efektivně řídit infrastrukturu osvětlení a minimalizovat náklady.

Systém pouličního osvětlení LoRaWAN

Co systém LMS STREET přináší?

Úspory 40–80 % elektrické energie

Přehled o stavu a poruchách svítidel

Řešení pro malou vesnici i velké město

Rychlou návratnost investice

Jednoduché ovládání a změny provozních režimů

Helios Group Lorawan systém pouličního osvětlení

Jak pracuje LMS STREET LoRaWAN?

1 Monitorování a uživatelské ovládání soustavy prostřednictvím webového prohlížeče
2 Komunikace prostřednictvím protokolu LoRaWAN
3 Plynulá regulace
4 Skoková regulace 100 % / 50 %*
5 Individuální nastavování jednotlivých svítidel
6 Uložení přednastavených režimů
7 Dynamické změny osvětlení (např. v případě havárie)
8 Možnost manuálního ovládání
9 Vizualizace osvětlovací soustavy
10 Měření spotřeby elektrické energie
11 Okamžité čtení dat
12 Archivace dat
13 Výstup do účetního systému**
14 Export naměřených dat do Excelu**
15 Dálkové ovládání a konfigurace systému - servisní kanál pře internetový protokol
16 Kompatibilita MS WIN, Android, iOS
LMS STREET rozhraní řídícího systému osvětlení

Verze a funkce

Jak pracuje LMS STREET LoRaWAN?

Monitoring a uživatelské ovládání prostřednictvím webového prohlížeče
Individuální ovládání a monitoring každého svítidla
Provoz a regulace zohledňující astronomický kalendář
Chybové hlášení e-mailem nebo SMS
Časové plány
Uživatelská práva s různou úrovní
Funkce Havárie
Dynamické změny osvětlení
Manuální ovládání
Cloudové řešení
Serverové řešení
Vizualizace osvětlovací soustavy
Měření spotřeby elektrické energie
Okamžité čtení dat
Archivace dat*
Výstup do účetního systému*
Výstup do energetických SW systémů*
Měření jiných typů energií*
Export naměřených dat do Excelu*
Vícejazyčné rozhraní*
Grafické výstupy pro spotřebu elektrické energie*
Denní / týdenní / měsíční přehledy*
Dálková konfigurace systému - servisní kanál přes internetový protokol
Dálkové ovládání a konfigurace systému - servisní kanál pře internetový protokol
Možnost implementace systému SmartENERGY**
Možnost implementace systému SmartPARKING**
Možnost implementace systému Odpadového hospodářství**
Možnost implementace systému Nabíjecích stanic pro elektromobily**
Kompatibilita MS WIN, Android, iOS

* na přání nad rozsah standardních vlastností
** systémy provozované na jednotné infrastruktuře LoRaWAN

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci? Kontaktujte Víta Blahu na tel. 777 780 900, nebo info@lms-helios.cz